TÜRKİYE CUMHURİYETİ SOFYA BÜYÜKELÇİSİ SAYIN AYLİN SEKİZKÖK’TEN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 100. YILINA

VE

NÖBETTEPE DERGİSİNİN 5. YILDÖNÜMÜNE İLİŞKİN KUTLAMA MESAJI

TC Sofya Büyükelçisi Sn. Aylin Sekizkök, Sofya- 2023.

Değerli Nöbettepe Dergisi üyeleri ve okuyucuları,

Nöpettepe dergisinin 5. yılını en içten dileklerimle kutluyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, toplumumuzun temel yapı taşlarını oluşturan birçok alanda olduğu gibi kültür, sanat ve edebiyat alanlarında da çok sayıda öncü adımlar atılmış olup, bu girişimler Cumhuriyetimizin 100. yaş gününde bizlere ilham kaynağı olmayı sürdürmektedir. Bu bağlamda, 21’inci sayınızı Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ithaf etmeniz bizim için büyük bir gurur ve sevinç kaynağı. Zira, güzel Türkçemizin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından birini teşkil etmektedir.

Dil bir milletin toplumsal hafızasının oluşmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında, dolayısıyla milli bilincin ve aidiyetin yaşatılmasında en önemli araçtır. Nöbettepe dergisi de kültür, edebiyat ve sanat dallarında Bulgarca’nın yanında Türkçe dilinde yaptığı yayınlarla ve Türkçemizin Bulgaristan’da yaşatılmasına büyük katkı vermektedir.

Dil insanın düşünce dünyasını yansıtan en etkili araçtır. Bir toplumun zihinsel zenginliği ana diliyle ürettiği sözlü ve yazılı kültür geleneğinde saklıdır. Türkçemiz binlerce yıldır insanımızın kendisini ifade etmesine, duygu ve düşüncelerini aktarmasına olanak sağlayan canlı bir yapıdır.

Dilimizin gelişmesine ve canlılığını korumasına en önemli katkıda bulunan insanlarımızın başında edebiyatçılarımız gelmektedir. Onlar Türk halkının sevincini de kederini de dilimizin zenginliğinden istifade ederek şiir, roman, öykü, tiyatro ve diğer türlerde verdikleri eserlerle kimi zaman destansı kimi zaman lirik bir anlatım kullanarak müstesna şekilde ortaya koymuşlardır.

Bulgaristan Türkleri Edebiyatı da köklü Türk Edebiyatının kollarından birini ve bu anlamda zengin bir kaynak oluşturmaktadır. Zira, Bulgaristan Türklerinin toplumsal hayatları, milli kimlikleri, dünya görüşleri ve değer yargıları noktasında bizlere çok şey anlatmakta; tarihsel gerçeklere ışık tutmaktadır.

Bulgaristan Türkleri maruz kaldıkları her türlü baskıya ve zulme karşı dillerini korumaya özel çaba göstermişlerdir. Bulgaristan’da göreve başladığım günden bu yana soydaşlarımızın dilimizi bu kadar doğru ve güzel şekilde kullanmaları karşısında her seferinde hayran kalıyorum. Türkçemizin korunmasına yönelik toplu ve bireysel çabalara şahit oldukça göğsüm kabarıyor. Sizlerle ve bu doğrultudaki kıymetli çalışmalarınızla gurur duyuyorum.

Tüm Nöbettepe ekibine çabaları için ve tüm okuyuculara destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sevgilerimle!

Author: nevka