KÜNYE

İmtiyaz Sahibi
Türk-Bulgar Edebiyat Kulübü- Plovdiv- Bulgaristan

Genel Yayın Yönetmeni
Kadriye Cesur

Yazı İşleri Müdürü
Dr. Aziz Nazmi Şakir-Taş

Genel Koordinatör
Şenar Bahar

Genel Yayın Kurulu (Alfabetik):
Dr. Anton Baev
Doç. Dr. Elena Getova
Prof. Dr. Evdokiya Borisova
Dr. Harun Bekir
Prof. Dr. Hasine Şen- Karadeniz
Prof. Dr. Hüseyin Mevsim
Dr. Menent Şükrieva
Doç. Dr. Yordanka Bibina
Vedat S. Ahmed