16. sayı, yaz 2022

İÇİNDEKİLER
Kadriye Cesur, Editörden, Türkçe
Zeynel Beksaç, şiir
Reyhan Ferad, şiir
Atıf Akgün, Tuna Boyunda Türkçe’yi Bekleyen Bir Şair: Naim Ömer Bakoğlu
Ulviye Altınsoy, şiir
Nevin Sadıkova, şiir
Hasine Şen Karadeniz, İstanbullu Bulgarlar
Bir Usta- Bir Çırak, İbrahim Kamberoğlu, şiir
Esin Salim, şiir
Tamer Çalışır, Hayatın roman
Bayram Kuşku, şiir
Mehmet Alev, Selamsız Memleket, öykü
Basri Çalışkan, Kitap Ülkesi
Aziz Nazmi Şakir-Taş, Editörden, Bulgarca
Sava Sivriev, Petko Slaveykov’un Sultan Abdülaziz’e Methiyesi
Anjela Dimçeva, şiir
Rumen İvançev, şiir
Kemal Raşid, İnanç, Bilim, Otorite
Saşo Serafimov, şiir
Hristo Boev, 1913-1940 Savaş Yılları Arasında Rumen Yazarların Eserlerinde Balçik
Mümün Tahir, Sonsuzluğun Alfabeleri, öykü

Author: nevka