Седемнайсти брой, есен 2022

Nöbettepe 17. sayı

СЪДЪРЖАНИЕ
Кадрие Джесур, от редактора
Ахмет Емин Атасой, поезия
Рахми Емеч, поезия
Мехмет Тюркер, За творчеството на Сюлейман Адалъ
Исмаил Якубов, Обществено мнение, разказ
Майстор и чирак, Ниязи Хюсеин Бахтияр, поезия
Бехрин Шопова, поезия
Невал Конук Халачоглу, Два конака в България- наследство от османската архитектура
Гьоктюрк Яшар, поезия
Басри Чалъшкан, В страната на книгите
Сабри Джон, поезия
Ива Попова, поезия
Мюмин Али, поезия
Азиз Назми Шакир-Таш, от редактора
Живодар Душков, поезия
Живодар Душков, поезия в превод на Яхя Акбулут
Мухаррем Алиосман, Празници на алианите в Източните Родопи
Радост Николаева, поезия
Валентина Добринчева, Майката
Георги Бърдаров, откъс от романа „Аз още броя дните“
Боян Ангелов, поезия
Евдокия Борисова, интервю с художничката Ростислава Г. Тодорова-Енчева
Антов Баев, Рядко щастие, разказ
Деян Диков, Човекът, човешкото и животът
Александър Белчев, поезия

Author: nevka