Шестнайсти брой, лято 2022

СЪДЪРЖАНИЕ
Кадрие Джесур, от редактора
Зейнел Бексач, поезия
Рейхан Ферад, поезия
Атъф Акгюн, За творчеството на Наим Бакоглу
Улвие Алтънсой, поезия
Невин Садъкова, поезия
Хасине Шен Карадениз, Цариградските българи
Майстор и чирак, Ибрахим Камбероглу, поезия
Eсин Салим, поезия
Тамер Чалъшър, Животът ти е роман
Байрам Кушку, поезия
Мехмед Алев, Свят, в който не се поздравяват, разказ
Басри Чалъшкан, В страната на книгите
Азиз Назми Шакир-Таш, от редактора
Сава Сивриев, За една възхвала от Петко Славейков на Негово Величество султан Абдул Азис
Анжела Димчева, поезия
Румен Иванчев, поезия
Кемал Рашид, Вяра, наука, авторитет
Сашо Серафимов, поезия
Христо Боев, Балчик – близкият Ориент в произведенията на румънските писатели между войните
Мюмюн Тахир, Азбуките на вечността, разказ

Author: nevka