Единайсти брой, пролет 2021

СЪДЪРЖАНИЕ
Кадрие Джесур – „С млечните зъби на турския език“, от редактора
Юнус Емре, поезия
Ръдван Джанъм, поезия
Харун Бекир, Езикът на Юнус Емре
Майстор и чирак, Рюстем Азиз, поезия
Айше Рубева, поезия
Джемил Кираз, Вътрешен размисъл: искреността ни, есе
Якуп Йомероглу, Аленият жребец, разказ
Рамазан Улусой, поезия
Дурхан Али, поезия
Хасине Шен- Карадениз, Изпитанието на интелектуалците- турци в България с тоталитарния режим
Хюсеин Мевсим, Шестима българи във влака за Истанбул
Небет шекер – страница за детско творчество
Азиз Назми Шакир- Таш, от редактора за 11 брой
Йордан Велчев, поезия
Демир Демирев, поезия
Иглика Дионисиева, Какво си, Енис Батур?
Енис Батур, поезия
Валентина Добринчева, Три сестри, разказ
Радост Николаева, поезия
Виктория Лекова, откъс от повестта „Ковидения“
Искендер Пала, откъс от романа „Огън – нашият Юнус Емре“
Юнус Емре, Избрани стихове
Христо Христов, Желязната църква „Свети Стефан” и Метохът
Емине Садкъ, откъс от новелата „Случаен превоз за изгрева“

Author: nevka