Девети брой, есен 2020

СЪДЪРЖАНИЕ

Кадрие Джесур – Есенни трептения, за деветия брой
Наим Бакоглу, поезия
Айнур Махмудова Каплан, поезия
Румен Иванов, Надгробния камък на османския везир Микдад паша в Пловдив
Майстор и чирак, Ахмет Емин Атасой, поезия
Хурие Кочоглу, поезия
Нихат Алтънок, Халит Алиосман Даглъ – Властелинът на планината
Халит Алиосман Даглъ, Утринният влак, разказ
Рюстем Азиз, За художника Исмет Терзи
Фехми Бояджъ, Ранената птица, разказ
Небет шекер – страница за детско творчество
Лейля Местан, Молла Хасан, разказ
Хикмет Ефрахим, поезия
Исмет Арасан, Послучай 75-тата годишнина на Хафизе Бейсимова- Гюн
Халиме Йълдъз, поезия
Азиз Назми Шакир –Таш, От редактора за 9-ия брой
Сема Куцарова, За употребата на някои зоолексеми при експресивната номинация на човешки качества в турския език
Иглика Дионисиева, поезия
Ибрахим Карахасан-Чънар, Никопол през османския период 1396 -1878 г
Живодар Душков, поезия на турски и български език
Юлияна Антонова-Мурата, разказ
Владимир Сабоурин, поезия
Цветан Ракьовски, „Странност на ума“ на Орхан Памук – Как е направен романът?
Георги Кулов, Ардинецът С.Карабашев и неговата колекция с книги за Ататюрк
Демир Демирев, поезия

Author: nevka