Осми брой, есен 2020

Небет тепе осми брой

СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционна колегия- на турски и български език
Съдържание на турски и български език
Кадрие Джесур– От редактора
Мехмет Чауш, (поезия)
Интервю с Н. пр. Айлин Секизкьок – посланик на Република Турция в Република България
Басри Зилябид, Шакир Ага. Образът на един турчин в „Пловдивска хроника“ на Н. Алваджиев
Хюлия Мустафа, (поезия)
Джемил Кираз, Любознателността – интелектуалната ни добродетел
Майстор и чирак, Наджи Ферхадов, (поезия)
Селвер Алиева, (поезия)
Гьозде Йозлем, Поглед върху турско-българските съседски взаимоотношения в контекста на турския роман
Шенар Бахар, Ролята на Турско-българския литературен клуб в контекста на Пловдив – Европейска столица на културата за 2019 г.
Дюсен Касеинов, По случай 175-та годишнина на Абай Кунанбай, на турски език
Дюсен Касеинов, По случай 175-та годишнина на Абай Кунанбай, на български език
Аскар Турганбаев, Казахският поет и мислител Абай Кунанбай, на турски език
Аскар Турганбаев, Казахският поет и мислител Абай Кунанбай, на български език
Азиз Назми Шакир –Таш, От редактора
Хюсеин Мевсим, Мими Балканска в Анкара
Ива Спиридонова, поезия
Нели Цонева, Въртяща молитва
Иван Христов, (поезия)
Евдокия Борисова, Архитектурен канон и литературен канон или войната за една чешма (продължава от 6-ти брой)
Петър Граматиков, Участието на мюсюлмани oт Подкавказието в Руско-турската война от 1877-1878 година
Христо Карастоянов, Мара и нейните деветнайсет години
Айше Рубева, (поезия)

Author: nevka