11. sayı, ilkbahar 2021

İÇİNDEKİLER
Kadriye Cesur- “Türkçenin Süt Dişleriyle”, Editörden
Yunus Emre, Şiir
Rıdvan Canım, Şiir
Harun Bekir, Yunus Emre’nin Türkçesi
Bir Usta-Bir Çırak, Rüstem Aziz, Şiir
Ayşe Rubeva, Şiir
Cemil Kiraz, İçsel Bir Sorgulama: Samimiyet’imiz, Deneme
Yakup Ömeroğlu, Al Tay, Öykü
Ramazan Ulusoy, Şiir
Durhan Ali, Şiir
Hasine Şen- Karadeniz, Bulgaristan Türk Aydınınn Totaliter Rejimle İmtihanı
Hüseyin Mevsim, İstanbul Treninde Altı Bulgar Yolcu
Nöbetşeker Köşesi- Çocuklardan Gelenler
Aziz Nazmi Şakir-Taş, Editörden 11.Sayı
Yordan Velçev, Şiir
Demir Demirev, Şiir
İglika Dionisieva, “Kimsin, Ne’sin Enis Batur?”
Enis Batur, Şiir
Valentina Dobrinçeva, Üç Kızkardeş, Öykü
Radost Nikolaeva, Şiir
Viktoriya Lekova, “Covidüşler” Adlı Kısa Romandan Kesit
İskender Pala, “Od” Adlı Romandan Kesit
Yunus Emre, Seçilmiş Şiirler
Hristo Hristov, “Aziz Stefan” Demir Kilisesi ve Metoh’u Hakkında
Emine Sadkı, “Gündoğumuna Rastgele Bir Araç” Adlı Nuvelden Kesit

Author: nevka