Двадесети брой, лято 2023

Nöbettepe 20. Sayı Kapak

 

СЪДЪРЖАНИE

Кадрие Джесур, от редактора
Халиме Йълдъз, поезия
Хилми Хашал, поезия
Ахмет Емин Атасой, поезия
Саит Аркан, Балкански преселници в Диарбекир
Майстор и чирак, Захит Гюней, поезия
Айше Сали Али, поезия
Нефизе Рамадан, Да заминеш или да останеш?
Насуф Даил, Кокичета, разказ
Мюмюн Рюстем Кара, поезия
Фатме Ибрахим, поезия
Исмет Арасан, поезия
Басри Чалъшкан, В страната на книгите
Фатма Атълган, поезия
Джелял Чалък, поезия
Тамер Чалъшър, Уличните музиканти
Шефика Рефик, поезия
Азиз Назим Шакир-Таш, от редактора
Мухаррем Алиосман, Вяра, традиции, фолклор и обичаи на турците алевии
къзълбаши от Източните Родопи
Поли Муканова, фрагменти
Росица Величкова- Христина Стоянова, интервю с поета Палми Ранчев
Палми Ранчев, поезия
Ирина Тилова, Случаят на моята мечта, разказ
Сашо Серафимов, поезия
Красимир Димовски, 46 легенди за човека и неговия наставник
Антон Баев, откъс от романа „Змията. 46 легенди за Сътворението“
Диляна Веселинова, поезия
Евдокия Борисова, интервю с директорката на българското училище в Истанбул Невин Хюнерел
Eмил Коен, Да изтръгнеш душите на хората. За една книга върху т. нар. „възродителен процес“
Маламир Николов, поезия

Author: nevka