Осемнайсти брой, зима 2023

СЪДЪРЖАНИЕ

Кадрие Джесур, от редактора

Джеват Чирак, поезия

Байрам Кушку, поезия

Танер Гючлютюрк, поезия

Феййаз Саглам, За творчеството на Шабан Махмудов Калкан

Майстор и чирак, Хилми Хашал, поезия

Гюйсюм Билялова, поезия

Басри Чалъшкан, В страната на книгите

Мурат Тунджел, Стръкче лен в шепата, разказ

Джем Узунгюнеш, поезия

Джем Узунгюнеш, поезия в превод на Кадрие Джесур

Азиз Назми Шакир-Таш, От редактора

Мухаррем Алиосман, Празници на алианите в Източните Родопи

Бехрин Шопова, поезия

Станислава Станоева, Страшният ковьор, разказ

Иван Атанасов, поезия

Славея Семова, Добрият и лошият плод, разказ

Хюсеин Мевсим, Думи за едно творческо приятелство в Русе: Здравко Кисьов и

Фикрет Ислямов

Мартин Спасов, поезия

Светозар Казанджиев, Хлебарят, разказ

Евдокия Борисова, Розови панелки и орли, пътепис

Боян Ангелов, поезия

Анжела Димчева, поезия

Виолета Кънчева, откъс от книгата с поезия и проза „Клаустрофобии“

 

Author: nevka