НЕЖНОСТ

АЛЕКСАНДЪР БЕЛЧЕВ

 

Не ми излязоха снощи

и най-тънките сметки.

Какво ли да чакам още

от един черен петък?

Черно ми е на душата.

Черно ми е пред очите.

Несподелена, някъде

нежността ми се скита.

С кого ли ще се запие?

Край какви ли лагуни?

Ще пее ли, или ще вие?

Слънчево, или лунно?

Когато ѝ е най-хубаво,

ще ли се сети за мене?

Собствената ми нежност.

С която сме разделени.

Author: nevka