Четиринайсти брой, зима 2022

nöbettepe 14. sayı

СЪДЪРЖАНИЕ
Кадрие Джесур, от редактора
Ахмет Емин Атасой, поезия
Халиме Йълдъз, поезия
Сюлейман Адалъ, поезия
Корхан Кюнгерю, По случай международния ден на майчиния език
Тахсин Хюсеин, Дибек- каменна чутура
Майстор и чирак, Дурхан Али, поезия
Улвие Салиф Алтънсой, поезия
Мехмед Тюркер, Селският даскал, разказ
Фатма Атълган, поезия
Тамер Чалъшър, Карамфил
Хабил Курт, поезия
Рюстем Азиз, Турхан Расиев на 80 години
Азиз Назми Шакир-Таш, от редактора
Румен Иванчев, Евдокия Борисова, Въздишките на Турхан Расиев
Турхан Расиев, епиграми
Славея Семова, Какво разказва вятърът, разказ
Антон Баев, поезия
Мари Салюм, Раздвоен език, есе
Маламир Николов, поезия
Евдокия Борисова, интервю с проф. Хикмет Мехмедов
Оля Стоянова, поезия
Радост Николаева, Какво му е на името

Author: nevka