Тринайсти брой, есен 2021

Nöbettepe 13. sayı

СЪДЪРЖАНИЕ
Кадрие Джесур, от редактора
Хилми Хашал, поезия
Рейхан Мустафа Ферад, поезия
Хюлия Мустафа, поезия
Ива Попова, поезия
Рюстем Азиз- Каракурт, За преводачеството
Хикмет Ефрахим, поезия
Майстор и чирак, Хюсеин Расим Гюлер, поезия
Семих Азиз, поезия
Харун Бекир, Хаджъ Бекташ-ъ Вели
Невин Садъкова, поезия
Айше Рубева, поезия
Джеват Чърак, спомени
Мехмед Ариф, поезия
Небет шекер, страница за детско творчество
Хабибе Ахмедова, поезия
Азиз Назми Шакир-Таш, от редактора
Невена Граматикова, Юнус Емре – Еталонът на хуманизъм и мъдрост в средновековната тюркска (турска) литература в Анадола
Елка Димитрова, Всяка литература се мери по своите рицари
Марин Бодаков, поезия
Дияна Боева, откъс от романа „Невинни“
Музаффер Таййип Услу, поезия
Евдокия Борисова, Малка есенна доматена сага
Оля Стоянова, поезия
Йорданка Бибина, интервю с художничката Лилия Кючукова
Валентина Добринчева, импресии

Author: nevka