Седми брой, пролет 2020

Nöbettepe 7. sayı ilkbahar 2020

СЪДЪРЖАНИЕ
Кадрие Джесур- От редактора: Съдба ли е географията 9
Мехмет Али Ердем, (поезия)                                                   11
Kамбер Камбер, Художникът Джемал Емурлов              12
Исмет Байрам, (поезия)                                                           15
Ива Попова, (поезия)                                                                16
Менент Шукриева, Поетът Мустафа Чете                          17
Майстор и чирак, Майсторът Мустафа Чете (поезия)    23
Хюлия Мустафа, (поезия)                                                          27
Мерджан Дживан, По стъпките на Сабахаттин Али (есе) 29
Сабахаттин Али, (поезия)                                                           32
Нергис Йенисой, (поезия)                                                          33
Харун Бeкир, Джандароглу Исмаил и приносът му към Пловдив          34
Йорданка Бибина, (поезия)                                                      38
Азиз Назми Шакир-Таш, От редактора за пролетния брой 39
Ани Велкова, Пловдив- бягство и завръщане (на турски и български език)            40
Айше Рубева, (поезия)                                                                49
Азиз Назми Шакир-Таш, Автобиографията на един родопски рид                  51
Ирина Габровска, (поезия)                        65
Ибрахим Карахасан-Чинар, Устни традиции и форми на изразяване при българските турци                 66
Станислава Станоева, (поезия)                                             76
Румен Иванчев, Чукотевица (хумор)                                  77
Ангел Г. Ангелов, Изчезването, (разказ)                           79
Людмила Сугарева, Величието на въпроса                      85
Бирсен Караджа, Романът „Дяволът в нас“ на С. Али в междутекстови диалози           86
Палми Ранчев, Хиляда долара, (разказ)                         93

 

Author: lunwjhni