17. sayı, sonbahar 2022

Nöbettepe 17. sayı

İÇİNDEKİLER

Kadriye Cesur, Editörden, Türkçe
Ahmet Emin Atasoy, şiir
Rahmi Emeç, şiir
Mehmet Türker, Şair Sülеyman Adalı Hakkkında
İsmail Yakubov, Kamuoyu, öykü
Bir Usta- Bir Çırak, Niyazi Hüseyin Bahtiyar, şiir
Behrin Şopova, şiir
Neval Konuk Halaçoğlu, Bulgaristan’da Gizlenen İki Osmanlı Mimarî Mirası: Şarkî (Doğu) Rumeli Hükümet Konağı ve Sofya Hükümet Konağı
Göktürk Yaşar, şiir
Basri Çalışkan, Kitap Ülkesi
Sabri Con, şiir
İva Popova, şiir
Mümin Ali, şiir
Aziz Nazmi Şakir-Taş, Editörden
Jivodar Duşkov, şiir
Jivodar Duşkov, şiir, çeviri Yahya Akbulut
Muharrem Aliosman, Doğu Rodoplarda Alevi Bayramları
Radost Nikolaeva, şiir
Valentina Dobrinçeva, Ana, deneme
Georgi Bırdarov, Ben Hâlâ Günleri Sayıyorum, romandan kesit
Boyan Angelov, şiir
Evdokiya Borisova, Rostislava G.Todorova-Ençeva ile söyleşi
Anton Baev, Cırcır, öykü
Deyan Dikov, İnsan, İnsanlığa Dair ve Hayat, deneme
Aleksandır Belçev, şiir

Author: nevka