EDİTÖRDEN: BEN BURADAYIM SEVGİLİ OKURUM, SEN NEREDESİN?

Sevgili Nöbettepe / Небет тепе okuru, Kış sayımızla merhaba, efendim! İnsanın unutulmaya karşı direnme yollarından bir de edebiyattır. Türk Dünyası’nın Balkanlar’ında, Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde hayat bulan bir edebiyat-kültür yaşamı nedir, nasıldır? Burada Türkçe ve Bulgarca yayımlanan bir edebiyat, kültür, sanat dergisinin hazırlık aşamaları nasıl tanımlanır?
Teknoloji dünyasının kolaylık adına harikalar yarattığı bir dönemde kağıt üzerine, eski usul basılan bir derginin yaşama ve okunma oranı nedir, hangi etkenler ekseninde belirlenir? Tüm bu
sorular Nöbettepe / Небет тепе ’nin yayın kurulunu ciddi olarak ilgilendiriyor bu günlerde. Önümüzü görmeye çalışıyoruz bir anlamda, zira birinci yaşımızı tamamlamış bulunmaktayız.
Süreli basın- yayın alanında dirsek eskitenler her derginin bir gün kapanmayı, son sayısını yayımlamayı göze alarak yola çıktığını söylerler. Doğrudur da. Dileğimiz bizim için o tarihin çok uzaklarda olması. Ancak unutmayalım ki dergi sözcüğü Arapça mecmua sözcüğünün Türkçedeki karşılığıdır. Dememiz şu ki kökünde cem yatar. Bu anlamda Nöbettepe / Небет тепе dergisi toplanmak, beraber olmak, cemiyet halinde soluk almak, dağınıklığımızı gözden geçirip derlenip toparlanarak ses verme gayemizin ifadesidir… Nöbettepe / Небет тепе dergisinin ilk sayısının müjdesi Sonbahar – 2018 olarak çıkmıştı karşınıza. Geçen bir yıl içinde Bulgaristan Türk edebiyatının, sanatının ve genel  olarak kültürün nabzını tutmayı esas bildik; sayfalarımızda Bulgarca yazan Türklerin eserlerine yer verdik, Bulgar edebiyatının önde gelen modern yazarlarını yayımladık, Türk kültürüne ilişkin Bulgarca olarak kaleme alınmış araştırma ve incelemeleri paylaştık.
Geriye baktığımızda bir yıl içinde “Bir Usta- Bir Çırak” Köşemizin şiir çıraklarının sayfalarımızdan kanat açıp rüştlerini ıspatladıklarını görmekteyiz. Semiha Bekir, Bedriye Halis, İva Popova, Nevin Sadıkova, Fatme İbrahim bu köşemizde yer alan isimlerdi. Şimdilerde her birinin yayımlanan şiir kitaplarını edinebilir, şiirde katettikleri mesafeyi görebilirsiniz. Nöbettepe / Небет тепе dergisi bugüne kadar resim sanatına da ayrıca özel yer vermesiyle dikkat çekti. Bulgaristan resim sanatını Türk ve Bulgar ressamlarının kapak çalışmalarından ve sayfalarımızda paylaştıkları söyleşilerden okuduk. Bu sırada Türkçe ve Bulgarca kaleme alınan birçok öykü ve roman kesitlerine de yer verdik. Tarih ve dil-edebiyat konularında araştırma tutkunlarını Plovdiv’deki yazılı Osmanlı mirası ile sözlü ve yazılı dil geleneklerimiz alanında emek veren yetkin kalemlerle tanıştırdık. Yüzümüzü geriye çevirerek baktığımızda, sevinmemiz için birçok neden olduğunu fark
ediyoruz. Yazar Oğuz Atay’ın çok sevdiğim bir öykü kahramanı da tam bu sırada çıkageliyor. Esinlenerek Nöbettepe / Небет тепе adına iletiyorum: “Ben buradayım sevgili okurum,
sen neredesin, acaba?”… Unutulmaya, unutturulmaya direnmek için, var olma adına “buradayım, okuyorum” cevabını verenlerin çoğalması dileğiyle iyi okumalar, efendim.

Author: lunwjhni