Трети брой, пролет 2019

небеттепе трети брой

СЪДЪРЖАНИЕ

Кадрие Джесур – Пролетен повей от Небет тепе
Шакир Куртулмуш, Огорченият ден, (поезия)
Ведат С. Ахмед, Русчуклията Деде Галиб
Искендер Музбег, Тук съм, ако се решиш на половината ми (поезия)
Айнур Махмудома-Каплан, интервю на Кадрие Джесур
Майстор и чирак, Хилми Хашал, За непокълнатите мъхове на този стих, (поезия)
Невин Садъкова, Моето аз, Стих, (поезия)
Нихат Алтънок, Майка, Изненада, (къси разкази)
Наим Бакоглу, Човекът в огледалото, Коджа чешма, (поезия)
Хюсеин Мевсим, Една българска журналистка на фронта в Чанаккале
Азиз Назми Шакир –Таш, Косно привличане, Крилете на Камбер Камбер (поезия)
Мехмет Тюркер, Възглаве от камък, (разказ)
Кадрие Джесур, Времето, (поезия)
Ахмет Тюркай, Предчувствието на кучето, (разказ)
Азиз Назми Шакир – Таш, Едно (Небет)тепе планина прави ли?, за третия брой
Антон Баев, Анонимни градове, (поезия)
Румен Иванов, Османски Епиграфски Паметник oт Поета Айънтаблъ
Сейид Хаса (Айни) От Пловдив
Ангелина Александрова, Истанбул, Is tin poli, Вишеград, (поезия)
Ибрахим Карахасан-Чинар, Кулинарната традиция в културно-битовия
модел на българските турци и татари
Сашо Серафимов, Сипвайки по малко време (поезия)
Кристин Димитрова, Раят е вече препълнен с кучета, разказ
Петър Чухов, Слухове, (поезия)
Евдокия Борисова, Градът-хамам и градът –храм
Валентина Добринчева, Бъз, Жълтиците, Лютичета (разкази)
Румен Иванчев, Праскова, Сънувах Истанбул (поезия)
Меги Гювенал, Има такива дни
Ирина Габровска , Дъждовно (поезия)

Художник на корицата
Айнур Махмудова- Каплан

Author: lunwjhni