Пети брой, есен 2019

Nöbettepe beşinci sayı sonbahar 2019

СЪДЪРЖАНИЕ

Кадрие Джесур – „Есен е“, за петия брой
Meхмед Али Ердем, Заедно, (поезия)
Наил Тан, Проф. д-р Хайрие Йенисой, In memoriam
Мехмед Алев – Коджамустафа, Джезвето, (разказ)
Хасине ШенКарадениз, Съдбата двуезичие и принадлежност и към две култури
Хилми Хашал, Поплак за един мъглив ардински ден, (поезия)
Майстор и чирак, Майсторът Юмер Осман Ерендорук, (поезия)
Мехмед Тюркер, Юмер Осман Ерендорукборецът за демокрация
Фатме Ибрахим, Едни и същи разлики, Есен, (поезия)
Ибрахим Камбероглу, Асоциация, Слухове, Когато и да погледна часовника си, (поезия)
Джемил Кираз, Рана, (есе)
Бедрие Хализ, Истанбул, Сякаш простичко, Сезонът „ти“, (поезия)
Кадрие Джесур, Интервю с Мария Димитрова Кълъчлъоглу-Бараз
Шюкрю Есен, Душа, Ти и аз, Самота, (поезия)
Азиз Назми Шакир-Таш, От редактора за петия брой
Велина Минкова, Сватба, (разказ), на български език
Велина Минкова, Сватба, (разказ), на турски език
Румен Иванов, Османски надписи на чешми от Пловдив
Гюрхан Исмаил Шефкед, Есен, Печал, (поезия)
Нергис Имамоглу, Интимни и сакрални пространства на паметта:Традицията като „Топофилия”
Мая Ангелова, От къде идват сънищата, Да усетиш липата подпира ли старата къща (поезия)
Хасан Ефраимов, Магазин минало (разказ)
Хюсеин Мевсим, За един почти неизвестен репортаж с Мустафа Кемал Паша
Tильо Тилев, Ars poetica, Астрономия на чувствата (поезия)
Евдокия Борисова, Балкански литературни градини
Ангел Игов, Кротките , откъс от роман
Атон Баев, Сънища, (поезия)

Художник на корицата
Мария Димитрова Кълъчлъоглу Бараз

Author: lunwjhni