Втори брой, зима 2019

nebettepe ikinci sayı

СЪДЪРЖАНИЕ

Кадрие Джесур, Птичи поглед от Небет тепе
Азиз Назми Шакир – Таш, Списанието на тепетата
Ахмет Емин Атасой, Листа, огорчени от ветрове (поезия)
Мюберра Гюргендерели, Дивански поети, родени в Пловдив (изследване)
Лейля Шериф Емин, Надежда и отчаяние (поезия)
Атъф Акгюн, Гласове на турския език в Родопите (изследване)
Хабибе Ахмет, Пътувания с мама, (поезия)
Фърат Къзълтуг, Кадрие Лятифова- славеевият глас и смелото сърце(изследване)
Майстор и чирак, Сабахаттин Байрамьоз, Септември, Руска рулетка(поезия)
Бедрие Хализ, Какво бях, Мравката (поезия)
Хюсеин Мевсим, Български творец, влюбен в Истанбул (изследване)
Рюстем Азиз-Каракурт, По Арда (поезия)
Харун Бекир, Езиковата политика и практика по отношение на майчиния
турски език в рамките на езиковото планиране в България
Семиха Сьозери Родена, хайку, (поезия)
Мерджан Дживан, Самота (разказ)
Мехмет Гюнгьормюш, Баща ми и майка ми (поезия)
Азиз Назми Шакир-Таш, 300 километра или приказка за здрача, (разказ)
Халиме Йълдъз, Седем копчета, Ябълка с три стаи (поезия)
Росен Иванов, Османският поет Али Челеби от Пловдив – Живот и творчество
Eвдокия Борисова, Истанбул като българска приказка (есе)
Мурад Мурад, Картина нося, Ирис (поезия)
Aнтон Баев, По стъпките на Бедреддин (изследване)
Владислав Христов, из книгата «Комореби», (поезия)
Георги Господинов, «Старецът и морето», (разказ)
Станислава Чуринскйене, интервю на Азиз Назми Шакир –Таш,
Двуезичието, закъснението при проговарянето и проблемите на аутизма при децата
Ангел Г. Ангелов, Между чернозема и небето, поетът Фикри Шюкрю
Фикри Шюкрю, Нощна импресия, Романтик, (поезия)
Николай Петков, Пъпът на Топ Капъ, част от романа «Тук, с Гогол»

Художник на корицата Недрет Яшар

Author: lunwjhni