21. sayı, sonbahar 2023

İÇİNDEKİLER
Kadriye Cesur, Editörden
Özcan Ünlü, şiir
Nebiye İbrahim Akbıyık, şiir
Feyyaz Sağlam, şiir
TC Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Tebrik Mesajı
Durhan Ali, şiir
Mümin Aliov, şiir
Harun Bekir, Cumhuriyetin Kuruluşu ve Türk Dilindeki Gelişmeler
İva Popova, şiir
Ramazan Ulusoy, şiir
Meryem Salim, Şumen Üniversitesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Mümin İsov, Bulgar Basınında Türkiye Cumhuriyeti’nin İlanı
Hikmet Efrahim, şiir
Basri Çalışkan, Kitap Ülkesi
Mehmet Alev, İki Yazar- İki Aynı Kader
Halime Yıldız, şiir, Türkçe
Halime Yıldız, şiir, Bulgarca (çev. Aziz Taş)
BG Aziz Taş – Editörden / Aziz Nazmi Şakir-Taş, Editörden
Mümün Tahir, Mustafa Kemal’in Sofya Günleri
Elena Divarova, şiir
Yordanka Bibina, Cumhuriyet Sevgisiyle
Violeta Kuneva, şiir
Mitko Novkov, En İyi Koruma
Evdokiya Borisova, Orhan Pamuk’un Romanlarında Modern Türkiye Algısı
Bela Velçeva, Türk Kahvesi, öykü
Saşo Serafimov, şiir
Nevena Gramatikova, Mehmet Fuat Köprülü Hakkında
Vladislav Hristov, haiku

Author: nevka